Contatti

Alzheimer Fest
Casa delle Associazioni e del Volontariato
Via Marsala 8,
20121 Milano

Mail
info@alzheimerfest.it